Kurumsal

Bayrak Lastik

Titreşim sönümleyici bağlantı elemanları ve kauçuk parçaların üretiminde, yalın üretim ve sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen Bayrak Lastik ürün geliştirme yeteneğine, profesyonel ekip anlayışı ve en gelişmiş üretim teknolojileri ile birleştirerek otomotiv sektöründe referans bir firma olarak yoluna devam etmektedir

 

 

Misyonumuz

Sektöründe Türkiye ‘de lider, dünya çapında tanınan ve güvenilen bir iş ortağı olmak.

Vizyonumuz

Sektöründe kendi ar-ge faaliyetlerini yapan, sürekli iyileştirmeyi benimsemiş, paydaşlarının memnuniyetini ön planda tutan, şirket değerini sürekli arttıran bir firma olmak.

 

Sertifika & Ödül

 

Kalite Politikası

Otomotiv endüstrisinde kauçuk – metal birleşimi parça ve bu parçalara ait kalıpların üretimi konusunda faaliyet gösteren firmamızın ana hedefi;
“Faaliyet alanımızda en üst düzeyde kalite seviyesine ulaşmak suretiyle; pazar payını sürekli arttırarak uluslararası rekabet edebilir bir konuma ulaşmaktır.”

Bu hedefe ulaşmak;

 • Çalışanların kalite bilincini anlamış ve benimsemiş olmaları.
 • Kalite anlayışının bir sistem olarak firmamızın her fonksiyonuna yaygınlaştırılması ve uygulanması.
 • Gelişen teknolojileri takip etmek.
 • Tedarikçilerimizi geliştirmek.
 • Sürekli iyileştirme felsefesinin dinamik tutulması.
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek.
 • Pazarlama politikalarını oluşturmak ile mümkün olacaktır.

Bunun için;

 • Üst yönetimin kararlı desteği ve katılımı
 • Çalışanların her düzeyde eğitimi ve motivasyonu.
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile etkin bir iletişim
 • Tedarikçilerimizin gelişimini izlemek.
 • Hata önleyici metodları kullanmak gerekmektedir.

“BAYRAK LASTİK çalışanları olarak bizler, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında; çevre ve doğaya saygılı olmayı, işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, müşteri taleplerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.”

 

Çevre Politikası

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre, yasa ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altına tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin arttırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak amacımızdır.

Bayrak Lastik olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler

 • Çevre unsurları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltmak ve doğal kaynakların korunması sağlamak.
 • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
 • Çevresel performansımız sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamak.
 • Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
 • Oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır
Çevre politikamız el kitabı
 

İSİG Politikası

Bayrak Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.. Bayrak Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de Bayrak Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı.
 • Bayrak Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’i İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi
 • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
 • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

scroll up